วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปบทเรียน

            วันนี้มาทบทวนเรื่องการสร้าง blog  แล้วแก้ไขและปรับปรุง blog ของตัวให้ดียิ่งขึ้น และได้เรียนรู้การเพิ่มลิงค์เพื่อน การสร้างบทความและแทรกรุปภาพ...

เรียนไวยากรณ์อังกฤษให้เป็นเร็ว